روزانه:

چقدر زمان زود میگذره ،همین دیروز بود که به دنیا اومدی،حالا توی خیابون بهانه بادکنک میگیری و با چشم بادکنکه بچه های دیگه رو دنبال میکنی و قلب منو حالی به حولی میکنی و من تندی میرم برات بادکنک میخرم ،عزیز من نفسه من ،دو شبه گذشته حدودهای ساعت ۲ صبح بیدار میشی و بازی میکنی ما رو هم بیدار میکنی گاهی هم برامون آواز میخونی بعد از ۱ ساعت میخوابی .دروغ چرا تا قبرآآآآ نصف شبها اخمو میشم حتا اگر کارهات منو به خنده بندازه ولی از عشقت کم نمیکنه .۳ شب پیش مهمون داشتیم و همه توجها به تو بود تو هم هر  شیرین کاری بلد بودی رو کرده بودی من از آشپزخونه با ظرف غذات امدم بیرون تا منو دیدی با صدای خیلی خیلی بلند گفتی به به این شد که حسابی ابراز وجود کردی قنده عسل مامان

/ 1 نظر / 16 بازدید
ارام

مژده جان خوبي كجايي ديگه بهم ميل نميزني به كمكت نياز دارم